Operaball    
 
Stilling ledig

Billetter


 
 

Den norske Studentersangforening

Den norske Studentersangforening er både et fremadstormende mannskor med høye ambisjoner, og en forening som pleier en rik musikalsk tradisjon som strekker seg tilbake til det 19. århundres nasjonalromantiske periode i Norge. Foreningen deler et sosialt og kulturelt fellesskap med de fleste andre akademiske kor i norden. Den norske Studentersangforening er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Oslo.

Den norske Studentersangforening består av det såkalte "konsertkoret", som er foreningens mest aktive medlemmer, og en del eldre medlemmer, hvorav noen under navnet DnX kommer sammen og øver regelmessig under egen dirigent.

Konsertkoret har i dag rundt 45 medlemmer, og gjennomsnittsalderen har vi grunn til å anta er 33 år. Dirigent siden 2003 er Thomas Caplin. I de senere årene har koret satset sterkt på fornyelse, foryngelse og skolering. DnS har rekruttert interesserte sangere blant studentene ved Universitetet i Oslo, og nybakte akademikere særlig fra Trondheim, som har studert mens de har sunget i kor. Blant annet Den Norske Operas kor har i sin tur, enten vi liker det eller ei, rekruttert flere sangere fra DnS.

Alt i alt har dette frembragt et kor som nå konkurrerer internasjonalt, utgir CD-innspillinger og framfører nyskrevet musikk for mannskor.

DnS er også i besittelse av egne lokaler, med det det betyr for trivsel og sosialt fellesskap.

Epostadresse til Den norske Studentersangforening:
styret@studentersangforeningen.no