Innkalling til Fugleberg i Trnseilerforeningen

2004-02-03 18:48:41
16. feb. kl. 17.56 hos Martha Mettlig p Solli plass. For sakspapirer les videre. Har du sprsml ring Gjril 95232401 mail: songvoll@broadpark.no

Ekstraordinrt Fugleberg

16. februar 2004 kl. 17.56

Sted: Martha Mettlig, Sommerrogt. 15 (Solli plass)

Saksliste

1. Konstituering
Godkjenning av innkalling og saksliste, opptelling av fremmtte
Valg av mteleder og referent samt to til skrive under referatet

2. rsberetning

3. Revidert regnskap

4. Budsjett

5. Diskusjon om Kulturforeningen Trnseilernes fremtid.
Forslag til vedtak:
AU i Operaballkomiten gr inn som styre (Rede) i Trnseilerne.

6. Vedtektsendringer

7. Valg av Redets medlemmer

8. Valg av valgkomit

9. Fastsetting av dato for mte med erfaringsoverlevering
Etablissementet har spesielt forberedt en rykende varm meny til oss til den nette sum av kr 135, som vi spesielt vil anbefale mtedeltakerne. Det vil i tillegg ogs selges ulike typer av drikke.

Fint om dere gir tilbakemelding p om dere kommer innen 14. feb. Da kan dere enten maile meg eller ringe p 95 23 24 01 Ring gjerne hvis det er noe du lurer p ogs.

Hjertelig velkommen mvh Gjril Songvoll, AU og Sittende Rede.


John Christian Elden
Prinsens gate 21
0157 Oslo 2. februar 2004


Redet/Fugleberget
Studentforeningen TrnseilerneOPERABALLET 2003 REVISJONSGJENNOMGANG

Jeg har gjennomgtt regnskapene for Operaballet 2003, og har intet bemerke til den disponering som har funnet sted.

Foreningen er ikke regnskapspliktig p vanlig mte, slik at det ikke er ndvendig vurdere fring av enkeltbilag opp mot regler for god regnskapsskikk m.v. Den foretatte fring gir tilstrekkelig oversikt til dekke formlet ved min gjennomgang.

Det bemerkes at det i aktiva er et stort belp i kontanter. Dette br oppbevares p bank dersom det ikke er akutt behov for kontanter. For oversiktens del, br ogs transaksjoner s langt det er mulig foretas ved bankoverfringer og ikke via kontanter.

Regnskapet anbefales tatt til etterretning.


Med hilsen


John Christian Elden


KULTURFORENINGEN TRNSEILERNE (Org.nr 977493811)

VEDTEKTER

(Endret 16. februar 2004)

1 Foreningens navn er Kulturforeningen Trnseilerne som ledes av et styre, kalt Redet.

2 Trnseilerne er en ideell forening som er stiftet med det forml arbeide aktivt for fremme klassiske verdier innen musikk, litteratur og utvende kunst samt humanitrt arbeid.

3 Trnseilerne arrangerer Operaball en gang i ret. Fortrinnsvis i oktober.

4 vrige arrangementer kan avholdes etter Redets beslutning.

5 Som medlem av Trnseilerne kan opptas enhver borger som har deltatt i arrangementsarbeidet i et av foreningens arrangementer. Medlemskapet beholdes deretter inntil vedkommende melder seg ut.
Fugleberg (generalforsamlingen) kan innby tidligere aktive medlemmer som resmedlemmer Grseilere. Tidligere prosjektledere blir automatisk Grseilere i det arrangementet er avsluttet.

6 Fugleberg avholdes rlig s nr Mozarts fdselsdag som mulig, 27 januar. Innkalling skal av Redet kunngjres senest 2uker fr Fugleberg,med angivelse av sted og dagsorden. Forsalg til vedtektsendringer skal flge innkallelsen for kunne bli tatt opp til vedtak. For bli vedtatt m 2/3 flertall av de fremmtte vre for endringene.

7 Fugleberg behandler flgende saker:
a. Godkjenning av innkalling og dagsorden
b. Valg av mteleder og referent
c. Redets rsberetning
d. Regnskap for siste kalenderr med revisjonsberetning
e. Sprsml om ansvarsfrihet for avtroppende Rede
f. Forslag til vedtektsendringer
g. Budsjett
h. Valg av protector og medlemmer av Redet
i. Valg av kvestor (revisor)
j. Andre saker etter forslag fra Redet eller medlemmer


Forslag under punkt f og j m vre Redet i hende senest 5 dager fr Fugleberg.


8 Stemmerett p generalforsamlingen har medlemmer av Trnseilerne.

9 Ekstraordinrt Fugleberg kan kreves innkalt av Redet eller minst 15 av Trnseilerne. Da skal innkalling og kunngjring sendes ut senest 8 dager fr.

10 Redet er Trnseilernes styre og hyeste organ. . Redet har det juridiske og konomiske totalansvar for foreningen. Redet skal best av protector som har ansvar for koordinering av Kulturforeningen Trrnseilernes virksomheter, vice protector, skattmester og inntil personer etter Fuglebergets nrmere beslutning.
Protector br velges for 2 r av gangen med mulighet for forlengelse av vervet. vrige medlemmer av Redet velges for ett r . Medlemmer som ikke fungerer i sitt verv, kan byttes ut. Dette krever 2/3 flertall av Redets stemmer.

Redet kan tilknytte seg andre personer uten stemmerett til delta i Redets virksomhet.

11 P Fugleberg skal det nedsettes en valgkomit bestende av inntil 3 medlemmer.

12 Redet i fellesskap tegner foreningen. Redet kan meddele enkeltpersoner rett til signere for foreningen i nrmere bestemte anliggender, herunder disponere foreningens konti. Konti skal imidlertid alltid disponeres av to personer i fellesskap.

13 Foreningens komiteer ledes av hver sin prosjektleder valgt av komiteen og godkjent av Redet. Komiteene har full autonomi i alle saker, bortsett fra budsjettet som m godkjennes av Redet. Prosjektlederen har ansvaret for utarbeide nrmere arbeidsinstrukser o.l. for prosjektgruppens medarbeidere.

Det fres separate regnskap for hvert arrangement under ledelse av en konomiansvarlig. Budsjett sendes Redet snarest mulig og i god tid frkostnader plper. Regnskapet sendes Redet senest 2 mneder etter avsluttet arrangement.

15 Beslutning om opplsning av Trnseilerne m fattes ved minst flertall p to generalforsamlinger etter hverandre med minst 1 mneds mellomrom. Ved opplsning vedtar den siste Fugleberg hvordan Trnseilernes eiendeler og aktiva skal benyttes. Dette kan kun skje innenfor rammene av foreningens forml.

NBNB!
Vi ber om at vesentlige endringer til dette forslaget til endringer av vedtekter for Trnseilerforeningen leveres skriftlig fr mtet den 16. februar.

Vi kommer til stemme over et og et punkt.


RSRAPPORT 2003

Dette blir en rapport som, i korte trekk, tar for seg det siste halvannet ret.

Gjril Songvoll overtok som leder for Operaballet etter Ingunn J. Hjerts rett etter ballet i april 2002. Deretter bestemte de som fortsatte av Operaballkomiteen at man skulle flytte Operaballet fra vren til hsten.
Det var flere grunner til at man nsket flytte ballet, en av grunnene var at den nye komiteen flte at man n trengte god tid til bygge opp selve organisasjonen p nytt.

Operaballkomiteen begynte p et omfattende arbeid med anlegge nye web sider og omorganisere selve organisasjonen.
Tidligere hadde alle som var med vrt med p alle mter, n valgte man lage et AU (arbeidsutvalg) med 8 medlemmer som mttes forholdsvis hyppig.

Dessverre mistet Operaball 2003 sin konomiske sttte bde fra UiO og Oslo Kommune. Hva dette skyldes vet vi ikke helt, men det kan vre sknadene kom for sent p ret. Allikevel klarte vi skaffe 17 000 i spons p 14 dager ca. 6 uker fr Operaball 2003. Dette frte til at ballet faktisk gikk med ca. 13 000 i overskudd. Noe som gjr at vi faktisk har penger til drift n i mellomperioden.

Etter mye om og men, leting og bekymring, fant vi et sted ha nattdansen. Musikkteateret p Vestbanen ble lagt ned s vi mtte finne et nytt sted. Det nye lokalet er Gamle Gymsal p Universitetet i Oslo sin avdeling i Sentrum. Her hadde vi ca. 4 uker planlegge p, men det ble en meget flott nattdans og den varte langt ut i de sm timer. Srlig gledelig er det se at ingen gjester p Operaballet er overstadig beruset, men folk danser og koser seg.

Nytt av ret var at vi solgte brek i stedet for pizza i operapassasjen og p nattdansen. Dette har vi ikke mottatt noen klager p.

Noen uker etter ballet ble det, tradisjonen tro, arrangert takkebankett p Musikklrernes hus. Det var ca. 50 personer til stede. Mange av artistene kom ogs i r og det er meget viktig f disse med p dette arrangementet da de gjr en enorm jobb for oss.

Selve ballkvelden ble uforglemmelig. Med eventyr som tema og Kristine Bratlie som pnet det hele med Griegs a moll konsert med Oslo Symfoniorkester. Deretter ble det polonaise og i stuene i 1 etg. underholdt ca. 50 artister GRATIS !!!
De eneste som fr betalt er de som spiller til dans. Dvs. Gjermund Larsen, Stian Aase, Oslo Symfoniorkester og Nattdansbandet.

Vi har i 2003 klart snu en trend med synkende beskstall og mye frustrasjon i komiteen. Det var ca. 600 gjester i Gamle Logen og vi fikk utrolig mange positive tilbakemeldinger etter ballet. Operaballkomiteen har vokst jevnt og trutt gjennom hele perioden. Etter ballet i 2003 er det kun tre stykker som har sluttet det er meget bra og viser at vi har ftt det sosiale til fungere. Det er n flere som har meldt sin interesse for vre med i komiteen og det synes vi er meget lovende. Komiteen er n p 30 medlemmer hvorav AU er omorganisert til 5 medlemmer. Nytt av ret er ogs Markedsavdelingen som samler PR, Spons og Web. P denne mten hper vi at layout og lignende vil bli mer ensartet enn tidligere.

Gjril Songvoll 13.01.2004»Tilbake til nyhetsarkiv
 
www.itsybitsy.no © 2004