Foreberedelser til ballet Den store dagen Annen nyttig informasjon Priser og fremgangsmåte Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner i Operaball-komiteen
Protector Ingunn Hjertaas
Vice-protector Gjøril Songvoll
Vertskaps chef Hanne Ottesen
Billettprokurator Billettprokurator

Billettsalg
Billetter kan bestilles på følgende måter:

Operaball og operette
Billettkontor:  (+47) 22 564 304

Åpent kl. 9-11 hverdager. Tlf. svarer tar imot bestillinger utenom åpningstiden. Bestillinger til operaball taes også imot på billetter@operaball.no

Kun operette
Billettkontor:  (+47) 22 566 370

Bestillinger kun til operetten taes også imot på galla@operaball.no
Ønsker du å komme gratis på ball?
Da er løsningen å melde seg på som vertskap. Du jobber da i ca. 2 timer i løpet av ballet, resten av tiden er din egen. Du kan velge mellom å være vertskap på selve ballet eller på nattdansen. For nærmere informasjon ta kontakt med Hanne Ottesen.

Hjemmesider.
Dersom du har tips til lenker og innhold, eller har kommentarer til hjemmesidene, vennligst kontakt med Eirik R. Jakobsen.