Forberedelser til ballet Den store dagen Annen nyttig informasjon Priser og fremgangsmåte Kontaktinformasjon
Tårnseilerne inviterer igjen til Operaball, med hovedscene på Den Norske Opera og i Den Gamle Logen. Fra operetten "Den glade enke", vil Herskabene hvirvle inn til svunne Ballsalonger, hensunket i Mozart, menuett og masker. Herligheden er åpen for alle glade studentiosi - av geskjeft eller kun av ånd - med drømmer om dans, stiil og violiner. Ønsker De og spise først, blir det arrangert festmiddag på Blom.Trykk her for mer informasjon.
Includert i billetten får De:

Operette
De noble syv hundre gjester går oppover operaens trapp av hvit marmor. Teppet heises for elskov og spill, intriger og begjær.

Lørdag 27. april kl. 17:56, Den Norske Opera.

Fakkelprosesjon
Med sangen til Kjærlighetens pris på sine leber, møter de Noble syv hundre den norrøne vårnatt. Fakler tendes, vekteren kaller, og vårens vakreste eventyr prosederer gjennom byens natteliv mot kveldens clou, valsens hjem, vårt felles mål - Den Gamle Logen.

Ball i Gamle Logen
Lyset fra Logens krystallcandelabre gjenspeiles i de Noble syv hundres forventningsfulle øyne. Festpolonaisen leder til dans. Oslo symfoniorkester besjeler harmonien som kurtiserer og forfører de dansende ut i valsenes fine eleganse.

Ønsker De en pause i galoppens hvirvel og menuettens sluttede orden? I mindre, tilstøtende gemakker kan herskaberne hvile trette underlegemsdele og la seg henføre, beruse af ville poeters pasjoner, kammer- musikeres stille adagio og mannskors myndige crescendo. For den som tvert imot ønsker mer corporlige utfoldelse, er Tarantellaen i Strangersalen den rette geskjeft.Nattdans
I dansens rus flyr timene hen som fugler i flukt. Orkesteret beruser for siste gang de Noble syv hundre med tonene fra den en gang akk så blauen - dog stadig ganske schönen - Donau. Har aftenen virkelig fått sitt gledesoffer? Og den Skjønne er fortsatt kjølig? Der er ennu tid! Med ballkomitéens brave i spissen spadserer de festglade til Nattdans ved Musikkteateret. Ordenen og tonen er løsere, men ennu tviholder vi på drømmen, drømmen vi har nytt den ganske natt.

Musikkteateret, Vestbanen, ca kl. 02:30.