Voldenbugtens Mandsangerforening

Voldenbugtens Mandsangerforening ble stiftet våren 2002. Koret har sitt utspring i mannsstemmene i Vollenkoret som utgjør flertallet av medlemmene.
Gjennom vårt navn viderefører vi en sang og kulturtradisjon fra vårt maritime nærområde som utviklet seg på begynnelsen av forrige århundre og satte sitt preg på jordbruks- og båtbyggertettstedet Vollen i Asker til langt ut på 50 - tallet.
Vi øver en gang annenhver uke og satser på et velklingende repertoar til underholdning for oss selv og vårt nærmiljø.

 

 
www.itsybitsy.no © 2004